Jornades de dinamització: resultats

Publicat el Fri 10/06/2016
Com molts sabeu, l' AMPA MALLORCA ha iniciat una fase de modificació de la seva estructura. Per dur a terme aquest procés es va crear una comissió interna de diagnòstic amb l'objectiu descobrir quin és el nou model d'AMPA que la comunitat educativa desitja i necessita. Aquesta comissió va redactar una matriu de relacions, un informe d'ingressos i despeses dels últims tres anys, una enquesta quantitativa oberta a totes les famílies i persones interessades, així com una sèrie de dinàmiques grupals en les quals s'han involucrat les vocalies, la junta i el professorat. Per continuar aquest procés, per compartir la informació recollida i per cridar a participar de les decisions al màxim de famílies, la Comissió va decidir organitzar una jornada de treball i debat. Aquesta jornada es va celebrar el 22 de maig amb la facilitació d ́una empresa externa per acompanyar als participants des d'un punt de vista neutre i de permetre a tots els pares i mares de participar des del mateix nivell. Podeu llegir-ne el diagnòstic aquí. Mitjançant aquest enllaç us podeu descarregar el document amb les conclusions a què va arribar l'empresa externa: Conclusions de la jornada de dinamització
Categories